CÁC THIẾT BỊ STEM ROBITICS TỪ

GARASTEM

G-Robot Creator

120

239

Làm được 10 đến 20 robots với bộ sản phẩm G-Robot Creator

Thỏa sức sáng tạo lập trình Game

Thi đấu Robot