LỊCH KHAI GIẢNG TẠI STEM SQUARE

Lịch khai giảng

Các khóa học đang khai giảng

1. STEM ROBOTICS
02/06/2020 08:30-11:30 L1-EXPLORER-WEDO 180 phút Chi tiết Đăng kí
02/06/2020 14:00-17:00 L2-EXPLORER-WEDO 180 phút Chi tiết Đăng kí
02/06/2020 08:30-11:30 L3-EXPLORER-WEDO 180 phút Chi tiết Đăng kí

Địa điểm học:

CS1. 47 Hải Hồ, Hải Châu

CS2. 73 Giang Văn Minh, Hải Châu