Lợi ích việc học STEM

Lợi ích việc học STEM

Lợi ích cho việc học STEM

Nâng cao khả năng khoa học

Nâng cao kỹ năng công nghệ

Nâng cao kỹ năng kỹ thuật

Nâng cao kỹ năng toán học

Trang bị đầy đủ các kỹ năng của thế kỷ 21

Bố Mẹ học cùng con trong lĩnh vực STEM

Giáo dục STEM là gì?

Là giáo dục làm sao người học có thể hình thành từ ý tưởng, kỹ năng giải quyết vấn đề với sự kết hợp các kiến thức học được thông qua những sự việc, vấn đề cụ thể. Đây không chỉ là một cách dạy cụ thể cho một môn học nào cả như Robot hay Toán học, mà là mục tiêu đào tạo để người học có đầy đủ kỹ năng và phát triển trong thế giới công nghệ và xu hướng thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những điểm mạnh của giáo dục STEM:

Thứ nhất:

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua mô hình thực hành - ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Thứ hai:

Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.

Thứ ba:

Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết. .

Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; mà hãy để trẻ nếm trải nó!
STEM, giáo dục STEM, là một hướng mới đang phát triển trong giáo dục thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đang phát triển sự quan tâm đến giáo dục này..
Trương Quốc Tuấn  (CEO - STEM SQUARE)
Thời khóa biểu khai giảng hè - 2019
Khóa học Ngày khai giảng Thời gian Tình trạng
1. STEM Robotics Explorer (Thiết bị giảng dạy WeDo 2.0)
Lớp WeDo Dài hạn 01/06/2019 8h00:9h30 Đang học
Lớp WeDo thi đấu FLL 01/06/2019 8h00:9h30 Còn đăng ký
Lớp WeDo khóa học hè 01/06/2019 8h00:9h30
Học thử
Lớp WeDo sáng tạo 01/07/2019 8h00:9h30 Chuẩn bị khai giảng
2. STEM Robotics Creator (Thiết bị giảng dạy EV3)
Lớp EV3 Dài hạn 01/06/2019 8h00:9h30 Đang học
Lớp EV3 thi đấu FLL 01/06/2019 8h00:9h30 Còn đăng ký
Lớp EV3 khóa học hè 01/06/2019 8h00:9h30
Học thử
Lớp EV3 sáng tạo 01/07/2019 8h00:9h30 Chuẩn bị khai giảng
3. Scratch (Lập trình nhí)
Lớp Scratch Dài hạn 01/06/2019 8h00:9h30 Đang học
Lớp Scratch thi đấu FLL 01/06/2019 8h00:9h30 Còn đăng ký
Lớp Scratch khóa học hè 01/06/2019 8h00:9h30
Học thử
Lớp Scratch sáng tạo 01/07/2019 8h00:9h30 Chuẩn bị khai giảng