KHÓA HỌC CHI TIẾT

IT SQUARE-COMPUTER-SCRATCH EXPLORER

Chương trình học

Đây là phần các dự án của Sratch rất thú vị, không phải là chương trình học, chỉ là để các em có thể tham khảo các sản phẩm, từ những sản phẩm này, các em có thể khám phá và phát triển thêm sản phẩm khác. Hãy join vào nhé.

Tài liệu học

Đề cương học COMPUTER-SCIENCE EXPLORER

Xem chi tiết

Công cụ nghiên cứu

Phần mềm SCRATCH

Đề cương
 • SCR.EXP.1.1 - Super Mario For Scratch 3
 • SCR.EXP.1.2 - What Teachers See (Online Classes)
 • SCR.EXP.1.3 - Knotted
 • SCR.EXP.1.4 - Climate Change (Joke Animation)
 • SCR.EXP.1.5 - Scratch in Scratch
 • SCR.EXP.1.6 - Locked Out
 • SCR.EXP.1.7 - What's that button do?
 • SCR.EXP.1.8 - The Pie
 • SCR.EXP.1.9 - Upside Down Mazda (SDS)
 • SCR.EXP.1.10 - Cat Block Icon Creator =^.^=
 • L3.CSS.PL5 - Nối kết Scratch với Robot mBlock
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học