KHÓA HỌC CHI TIẾT

IT SQUARE-COMPUTER-PYTHON Level 1

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Hiện nay, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Ruby, C ++… Tuy nhiên ngôn ngữ lập trình python đang được sử dụng là ngôn ngữ nhập môn lập trình cho trẻ em. 6 Lý do khiến python trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay? 1. Ngôn ngữ lập trình python cực kỳ dễ học, dễ hiểu; 2. Ngôn ngữ lập trình python là bước đệm để bạn dễ dàng học các ngôn ngữ khác; 3. Ngôn ngữ python cực kỳ thiết thực trong việc thiết kế web và ứng dụng web, 4. Cộng đồng rộng rãi, 5. Hỗ trợ tốt, 6. Python là tương lai và là trí tuệ nhân tạo.

Tài liệu học

Đề cương học COMPUTER-SCIENCE PYTHON Level 1

Xem chi tiết

Công cụ giảng dạy

Phần mềm PYTHON

Lịch khai giảng
Đề cương
  • PYTHON.L1.1.0 - Chapter 1. Introduction to Python Programming
  • PYTHON.L1.1.1 - 1.1 What is a computer program and programing language
  • PYTHON.L1.1.2 - 1.2 Why Python?
  • PYTHON.L1.1.3 - 1.3 Have fun?
  • PYTHON.L1.1.4 - 1.4 Installing Python
  • PYTHON.L1.2.0 - Chapter 2. Operating on Variables
  • PYTHON.L1.3.0 - Chapter 3. String and String variables
  • PYTHON.L1.4.0 - Chapter 4. Lists
  • PYTHON.L1.5.0 - Chapter 5. Tuples and Maps
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học