KHÓA HỌC CHI TIẾT

IT SQUARE-PYTHON LEVEL 2

Khai giảng:01/11/2021 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Môn học Python Level 2 là bước tiếp của những bạn đã học ở Level 1, học sinh sẽ tiếp bước giải các thuật toán phức tạp hơn, sáng tạo hơn với nhiều kỹ năng lập trình. Tư duy cho các mảng dữ liệu, dãy số numpy, dãy số,...sẽ hỗ trợ các em giải quyết các bài toán khó và dữ liệu một cách dễ dàng hơn. Xây dựng và phát triển sản phẩm theo các bạn học được và là tư duy để các bạn làm nền tảng giải quyết các công việc học tập trong tương lai. Những gì Level 2 sẽ mang lại cho các em là sự chuyên nghiệp, nâng tầm hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình, có thể hòa nhập vào như một lập trình viên ở độ tuổi học sinh.


Công cụ giảng dạy

Phần mềm PYTHON

Lịch khai giảng
Đề cương
  • IT.PYTHON.INTER.01 - Bài 1. Introduction about Numpy
  • IT.PYTHON.INTER.02 - Bài 2. Numpy array indexing
  • IT.PYTHON.INTER.03 - Bài 3. Numpy array Operations
  • IT.PYTHON.INTER.04 - Bài 4. Data Processing with Numpy
  • IT.PYTHON.INTER.05 - Bài 5. Numpy và matplotlib
  • IT.PYTHON.INTER.06 - Bài 6. Numpy exercises
  • IT.PYTHON.INTER.07 - Bài 7. linear algebra (Đại số tuyến tính cơ bản)
  • IT.PYTHON.INTER.08 - Bài 8. Useful python modules
  • IT.PYTHON.INTER.09 - Bài 9. Pandas cơ bản
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học