KHÓA HỌC CHI TIẾT

IT SQUARE-PYTHON LEVEL 1

Khai giảng:01/11/2021 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Môn học Python Level 1 sẽ mang lại học sinh bước khởi đầu lập trình từ câu lệnh, tự sáng tạo với nhiều kỹ thuật lập trình logic, tư duy khác nhau. cho các em có nhiều trải nghiệm trong lập trình, tạo ra những sản phẩm có tính giáo dục và khoa học. Xây dựng và phát triển sản phẩm theo các bạn học được, là tư duy để các bạn làm nền tảng giải quyết các công việc học tập trong tương lai. Những gì Level 1 sẽ mang lại cho các em tìm tòi, nâng cao kiến thức logic và tính logic của môn học.


Công cụ giảng dạy

Phần mềm PYTHON

Lịch khai giảng
Đề cương
 • IT.PYTHON.BEGINER.00 - CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ PYTHON
 • IT.PYTHON.BEGINER.01 - Bài 1 : GIỚI THIỆU VỀ PYTHON (B1)
 • IT.PYTHON.BEGINER.02 - Bài 2 : GIỚI THIỆU VỀ PYTHON (B2)
 • IT.PYTHON.BEGINER.03 - CHƯƠNG 2: ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ VÒNG LẶP PYTHON
 • IT.PYTHON.BEGINER.04 - Bài 3 : LỆNH IF..ELSE
 • IT.PYTHON.BEGINER.05 - Bài 4 : VÒNG LẶP FOR..WHILE
 • IT.PYTHON.BEGINER.06 - Bài 5 : VÒNG LẶP - BREAK
 • IT.PYTHON.BEGINER.07 - Bài 6 : KỸ THUẬT VÒNG LẶP
 • IT.PYTHON.BEGINER.08 - CHƯƠNG 3 : HÀM PYTHON
 • IT.PYTHON.BEGINER.09 - Bài 7 : CÁC HÀM TRONG PYTHON
 • IT.PYTHON.BEGINER.10 - Bài 8 : HÀM VÔ DANH
 • IT.PYTHON.BEGINER.11 - Bài 9 : MODULE AND PACKAGE
 • IT.PYTHON.BEGINER.12 - CHƯƠNG 4 : FILE TRONG PYTHON
 • IT.PYTHON.BEGINER.13 - Bài 10 : FILE TRONG PYTHON
 • IT.PYTHON.BEGINER.14 - Bài 11 : ERROR AND EXCEPTION
 • IT.PYTHON.BEGINER.15 - CHƯƠNG 5: CLASS VÀ OBJECT TRONG PYTHON
 • IT.PYTHON.BEGINER.16 - Bài 12 : CLASS
 • IT.PYTHON.BEGINER.17 - Bài 13 : NẠP CHỒNG TOÁN TỬ
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học