KHÓA HỌC CHI TIẾT

STEM ROBOTICS - LEVEL 09 - SUPPER ADVANTER 1 - ARDUINO-IOT

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Chưa có thông tin chi tiết. Vui lòng liên lạc với trung tâm.

Tài liệu học

Đề cương học STEM Robotics Level 10

Xem chi tiết

Đề cương
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học