KHÓA HỌC CHI TIẾT

STEM Robotics - Level 5 - Inventor

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Trung tâm STEM SQUARE hiện biên soạn dựa theo giáo trình chuẩn của LEGO EDUCATION, bao gồm có 5 level ở cấp bậc tiểu học.

Level 1: Explorer – dành cho lứa tuổi 06 tuổi (lớp 1)

Level 2: Explorer – dành cho lứa tuổi 07 tuổi (lớp 2) và đã học qua level 1

Level 3: Creator – dành cho lứa tuổi 08-10 tuổi (lớp 3) – có thể đã qua level 1, 2 hoặc không cần.

Level 4: Creator – dành cho lứa tuổi 08-10 tuổi (lớp 4) – có thể đã qua level 1, 2 và level 3

Level 5: Creator – dành cho lứa tuổi 08-10 tuổi (lớp 5-thi đấu) – có thể đã qua level 1, 2 và level 3, 4

Chương trình STEM Robotics – Level 5 là chương trình dành cho các bạn đã tham gia học tập về kiến thức STEM sâu rộng ở độ tuổi từ 08 trờ lên, đã học qua các cấp độ Level 4 tại trung tâm.

Đây là lớp để nhằm mục đích luyện thi và giải các đề thi, sáng tạo, độ khó của các chương trình.

Tại môn học này, các em sẽ được học được các thể loại về robot, sensor theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học:

Bước 1: Ban đầu các em sẽ được giáo viên cho xem về ý tưởng, chủ đề của bài học thông qua video

Bước 2: Các em sẽ thể hiện ý tưởng bằng hình thành những kỹ năng vẽ lại các sự việc liên quan, hoặc những chi tiết mà các em vừa xem video ở bước 1

Bước 3: Dùng thiết bị Lego để thiết lập robot, thực hiện nhiệm vụ của bài học. Ví dụ với bài học là giải quyết nhiệm vụ của xử lý rác thải cho thành phố thông minh.

Bước 4. Dùng iPad/ PC lập trình kéo thả đơn giản, nhằm cho robot thực hiện các nhiệm vụ cần làm.

Bước 5. Các em phải chia sẻ, rút kinh nghiệm cho các bạn bằng cách thuyết trình về các công việc của mình đã làm.

Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này.

Tài liệu học

Đề cương học STEM Robotics Level 5

Xem chi tiết

Công cụ giảng dạy

Thiết bị EV3

Lịch khai giảng
Đề cương
 • SR.L5.B0 - Giới thiệu phần mềm Studio 2.0
 • SR.L5.B1 - Motor Stall Detection - Rope Slider
 • SR.L5.B2 - Motor Stall Detection - Rope Slider (Cont)
 • SR.L5.B3 - Make a smart animal - Puppy
 • SR.L5.B4 - Make a smart animal - Puppy (Cont)
 • SR.L5.B5 - Rescure robot - Tankbot
 • SR.L5.B6 - Rescure robot - Tankbot (Cont)
 • SR.L5.B7 - Remote communication via bluetoodth - Remote Control
 • SR.L5.B8 - Remote communication via bluetoodth - Remote Control (Cont)
 • SR.L5.B9 - Line Follower basic- Riley Rover
 • SR.L5.B10 - Line Follower PID controller- Riley Rover
 • SR.L5.B11 - Data Operations Blocks - Stair Climber
 • SR.L5.B12 - Data Operations Blocks - Stair Climber (Cont)
 • SR.L5.B13 - Make a floor cleaning robot - Floor Cleaning Bot
 • SR.L5.B14 - Make a floor cleaning robot - Floor Cleaning Bot (Cont)
 • SR.L5.OTHK1 - Ôn tập HK1
 • SR.L5.KTHK1 - Thi HK1
 • SR.L5.B19 - Make a musical instrument - Electric Guitar
 • SR.L5.B20 - Make a musical instrument - Electric Guitar (Cont)
 • SR.L5.B21 - Move a robot that moves by six legs (Robotic Ant)
 • SR.L5.B22 - Move a robot that moves by six legs (Robotic Ant)-Cont
 • SR.L5.B23 - Make an animal that can grab object (Clawbot)
 • SR.L5.B24 - Make an animal that can grab object (Clawbot)-Cont
 • SR.L5.B25 - Make a human-like arm Robotic Arm
 • SR.L5.B26 - Make a human-like arm -Robotic Arm-Cont
 • SR.L5.B27 - Make a human-like robot (LAVA R3X)
 • SR.L5.B28 - Make a human-like robot (LAVA R3X)-Cont
 • SR.L5.B29 - Make a robot that plays table tennis - Ball server machine
 • SR.L5.B30 - Make a robot that plays table tennis - Ball server machine (Cont)
 • SR.L5.B31 - Make a self-balancing moto bike (EV3Bike)
 • SR.L5.B32 - Make a self-balancing moto bike (EV3Bike) - Cont
 • SR.L5.B33 - Make a self-balancing robot (Gyro Boy)
 • SR.L5.B34 - Make a self-balancing robot (Gyro Boy)-Cont
 • SR.L5.B37 - Kiểm tra, Đánh giá
 • SR.L5.MR - Bài mở rộng
 • SR.L5.MR.1 - Make a robot that does guesing game
 • SR.L5.MR.2 - Robot lấy đồ vật
 • SR.L5.MR.3 - Make a robot that lifts things up
 • SR.L5.MR.4 - Make a system that prints text (Banner Print3r)-TT
 • SR.L5.MR.5 - Make a robot that throws ball (GOI3ath)
 • SR.L5.MR.6 - Make a robot that throws ball (GOI3ath)-TT
 • SR.L5.MR.7 - Make a robot that plays game (EV3Game)
 • SR.L5.MR.8 - Make a robot that plays game (EV3Game)-TT
 • SR.L5.MR.9 - Make a robot that lifts object up (Snatch3r)
 • SR.L5.MR10 - Make a robot that lifts object up (Snatch3r)-Cont
 • SR.L5.MR.11 - Make a system that measures beam length (MrB3am)
 • SR.L5.MR.12 - Make a system that measures beam length (MrB3am)-TT
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học