KHÓA HỌC CHI TIẾT

STEM Robotics - Level 4 - Spikes

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

LEGO Education announced SPIKE Prime, the newest product in the LEGO Education hands-on STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Math) learning portfolio. PIKE Prime brings together LEGO bricks, a programmable, multi-port Hub, sensors and motors all powered by the engaging SPIKE app based on the Scratch coding language. SPIKE Prime is a completely new design from LEGO Education. It has been created to reach all levels of learners, to be an inclusive, intuitive and naturally adaptive physical and digital creative approach, and engage all middle schoolers in technology-enabled STEAM learning with confidence.

Tài liệu học

Đề cương học STEM Robotics Level này

Xem chi tiết

Công cụ giảng dạy

Thiết bị SPIKE

Lịch khai giảng
Đề cương
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học