KHÓA HỌC CHI TIẾT

STEM Robotics - Level 4 - Creator

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Trung tâm STEM SQUARE hiện biên soạn dựa theo giáo trình chuẩn của LEGO EDUCATION, bao gồm có 5 level ở cấp bậc tiểu học.

Level 1: Explorer – dành cho lứa tuổi 06 tuổi (lớp 1)

Level 2: Explorer – dành cho lứa tuổi 07 tuổi (lớp 2) và đã học qua level 1

Level 3: Creator – dành cho lứa tuổi 08-10 tuổi (lớp 3) – có thể đã qua level 1, 2 hoặc không cần.

Level 4: Creator – dành cho lứa tuổi 08-10 tuổi (lớp 4) – có thể đã qua level 1, 2 và level 3

Level 5: Creator – dành cho lứa tuổi 08-10 tuổi (lớp 5-thi đấu) – có thể đã qua level 1, 2 và level 3, 4

Chương trình STEM Robotics – Level 4 là chương trình dành cho các bạn đã tham gia học tập về kiến thức STEM sâu rộng và ở độ tuổi từ 08 trờ lên, đã học qua các cấp độ Level 3 tại trung tâm.

Tại môn học này, các em sẽ được học được các thể loại về robot, sensor theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học:

Bước 1: Ban đầu các em sẽ được giáo viên cho xem về ý tưởng, chủ đề của bài học thông qua video

Bước 2: Các em sẽ thể hiện ý tưởng bằng hình thành những kỹ năng vẽ lại các sự việc liên quan, hoặc những chi tiết mà các em vừa xem video ở bước 1

Bước 3: Dùng thiết bị Lego để thiết lập robot, thực hiện nhiệm vụ của bài học. Ví dụ với bài học là giải quyết nhiệm vụ của xử lý rác thải cho thành phố thông minh.

Bước 4. Dùng iPad/ PC lập trình kéo thả đơn giản, nhằm cho robot thực hiện các nhiệm vụ cần làm.

Bước 5. Các em phải chia sẻ, rút kinh nghiệm cho các bạn bằng cách thuyết trình về các công việc của mình đã làm.

Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này.

Tài liệu học

Đề cương học STEM Robotics Level 4

Xem chi tiết

Công cụ giảng dạy

Thiết bị EV3

Lịch khai giảng
Đề cương
 • SR.L4.B1 - Giới thiệu robot EV3
 • SR.L4.B2 - Các chi tiết của EV3
 • SR.L4.B3 - Large Motor
 • SR.L4.B4 - Basics of Gears
 • SR.L4.B5 - Shifting Gears
 • SR.L4.B6 - Medium Motor
 • SR.L4.B7 - Ultrasonic Sensor
 • SR.L4.B8 - Walking Robot
 • SR.L4.B9 - Driving robot
 • SR.L4.B10 - Text and image display
 • SR.L4.B11 - Robot đá bóng
 • SR.L4.B12 - Cảm biến chạm
 • SR.L4.B13 - Xe đua
 • SR.L4.B14 - Cơ chế di chuyển bằng 4 chân
 • SR.L4.B15 - Cảm biến màu sắc
 • SR.L4.B16 - Make a system that sorts colorS
 • SR.L4.OTHK1 - Ôn tập
 • SR.L4.KTHK1 - Kiểm tra học kỳ 1
 • SR.L4.B17 - Wait and Loop statements
 • SR.L4.B19 - Gyro sensor
 • SR.L4.B20 - Science Projects: Velocity
 • SR.L4.B21 - Science Projects: Acceleration of Gravity
 • SR.L4.B26 - Gorilla
 • SR.L4.B27 - Gorilla (tiếp theo)
 • SR.L4.B28 - Robotic Flower
 • SR.L4.B29 - Robotic Flower (tiếp theo)
 • SR.L4.B30 - Anglerfish
 • SR.L4.B31 - Anglerfish (tiếp theo)
 • SR.L4.B33 - Hệ thống di chuyển đồ vật (tiếp theo)
 • SR.L4.B32 - Hệ thống di chuyển đồ vật
 • SR.L4.B34 - Hệ thống gắp và di chuyển vật
 • SR.L4.B35 - Hệ thống gắp và di chuyển vật (tiếp theo)
 • SR.L4.OTHK2 - Kiểm tra cuối khóa
 • SR.L4.KTHK2 - Ôn tập
 • SR.L4.MR - Bài mở rộng
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học