KHÓA HỌC CHI TIẾT

IT SQUARE-STEM University L2

Khai giảng:01/12/2021. Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp học tại Đại học
Chương trình học

Chương trình giảng dạy tại Đại học, tạo cho các em sáng tạo theo phương pháp học STEM


Công cụ giảng dạy

Robotics/ EV3/ SCRATCH/ Aduino/ Raspery PI4,...

Lịch khai giảng
Đề cương
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học