KHÓA HỌC CHI TIẾT

FLL-ROBOTICS-COMPETITION PLAY MAKER

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

At WRO we offer challenging competitions for everyone in the age from 6 up to 25. We have four competition categories, with their own characteristics and challenges:

Regular Category

Open Category

WRO Football

Advanced Robotics Challenge (last season 2020)

Each season the challenges and theme for the Regular and Open Category are developed together with the country that hosts the International Final. The WRO Football rules and the Advanced Robotics Challenge game are designed together with experts in our community.

For all specific rules and regulations refer to the General Rules for each Category!

https://wro-association.org/home

Tài liệu học

Đề cương học thi đấu sẽ được thông báo sau

Xem chi tiết

Công cụ giảng dạy

Thiết bị SPIKE

Lịch khai giảng
Đề cương
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học