KHÓA HỌC CHI TIẾT

FLL-ROBOTICS-COMPETITION

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Every year, FIRST LEGO League releases a Challenge, which is based on a real-world scientific topic. Each Challenge has three parts: the Robot Game, the Innovation Project, and the Core Values. Teams of up to ten children, with at least two adult coaches, participate in the Challenge by programming an autonomous robot to score points on a themed playing field (Robot Game), developing a solution to a problem they have identified (Project), all guided by the FIRST Core Values. Teams may then attend an official tournament, hosted by our FIRST LEGO League Partners. Http://www.firstlegoleague.org/challenge

Tài liệu học

Đề cương học thi đấu sẽ được thông báo sau

Xem chi tiết

Công cụ giảng dạy

Thiết bị SPIKE

Lịch khai giảng
Đề cương
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học