KHÓA HỌC CHI TIẾT

IT SQUARE-BLOCKCHAIN FOR BEGINNER

Khai giảng:01/07/2020 - Theo thời khóa biểu bên dưới
Kết thúc:lớp dài hạn/ lớp hè
Chương trình học

Chương trình Blockchain dành cho người mới bắt đầu tiếp cận Blockchain. Khi học khóa học này, học viên sẽ nắm bắt các kiến thức như tiền điện tử, ví và mạng phi tập trung, hợp đồng thông minh,…Chính vì những kiến thức có phần mới so với các bạn IT, nên đòi hỏi phải có kiến thức như mạng tập trung, cơ sở dữ liệu truy vấn,…Khóa học được xây dựng dựa theo tiểu chuẩn sách Blockchain cơ bản của IBM, chương trình biên soạn và giảng dạy do Thạc sĩ Trương Quốc Tuấn giảng dạy nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT và thực hiện các dự án Blockchain cho công ty đa quốc gia. Hiện nay ông là Giám đốc công ty Nova Square, STEM SQUARE về phần mềm và giáo dục STEM. Hãy đến với khóa học để được nắm rõ về khóa học.

Tài liệu học

BLOCKCHAIN FOR BEGINNER

Xem chi tiết

Công cụ giảng dạy

BLOCKCHAIN ETHEREUM AND WALLET

Lịch khai giảng
Đề cương
 • BLOCKCHAIN-B.1.1 - Introduction
 • BLOCKCHAIN-B.2.1 - What is Blockchain?
 • BLOCKCHAIN-B.3.1 - Why is Blockchain? Why Blockchain is better than traditional technologies?
 • BLOCKCHAIN-B.4.1 - The Structure of Blockchain
 • BLOCKCHAIN-B.5.0 - Data of Blockchain
 • BLOCKCHAIN-B.5.1 - Data Structure of Blockchain
 • BLOCKCHAIN-B.5.2 - Data Distribution in Blockchain
 • BLOCKCHAIN-B.5.3 - Data example in Blockchain
 • BLOCKCHAIN-B.5.4 - The Hash
 • BLOCKCHAIN-B.6.1 - Miner/Node
 • BLOCKCHAIN-B.7.1 - Transactions
 • BLOCKCHAIN-B.8.1 - Block Validators
 • BLOCKCHAIN-B.9.1 - Cryptocurrency
 • BLOCKCHAIN-B.10.1 - Bitcoin - Bitcoin and Blockchain: What is the relation?
 • BLOCKCHAIN-B.11.1 - Ethereum
 • BLOCKCHAIN-B.12.1 - Private and Public Blockchain
 • BLOCKCHAIN-B.13.1 - What are smart contracts?
 • BLOCKCHAIN-B.14.1 - How do smart contracts work?
 • BLOCKCHAIN-B.15.1 - How the transactions get executed?
 • BLOCKCHAIN-B.16.1 - Consensus - How conflicts are being resolved?
 • BLOCKCHAIN-B.17.1 - Blockchain - Frequently used Terms
 • BLOCKCHAIN-B.18.1 - When to use Blockchain?
 • BLOCKCHAIN-B.19.1 - Why Blockchain is more secure?
 • BLOCKCHAIN-B.20.1 - How Blockchains can be hacked?
 • BLOCKCHAIN-B.21.1 - Private Blockchain: Can I set up my own Blockchain?
 • BLOCKCHAIN-B.22.1 - What are some different Blockchain Technologies?
Đăng ký học

Quý phụ huynh quan tâm, vui lòng kích nút đăng ký bên dưới

Đăng ký học