STEM SQUARE EDUCATION

31

giáo viên

38

khóa học

3606

thành viên/ học sinh

3

chi nhánh

Khóa học

Rất nhiều khóa học ONLINE để học sinh tham gia học tại STEM SQUARE trên toàn quốc

Đang hiển thị 1-6 của tất cả 20 khóa học

LEVEL 1 - EXPLORER WEDO 1

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 1 là chương trình dành cho các bạn mới tham gia học tập về kiến thức STEM. Tại môn học này, các em sẽ được học theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học: Ý tưởng -> Thiết kế -> Tạo lập -> Chia sẻ Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này.
Xem chi tiết
LEVEL 2 - EXPLORER WEDO 2

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 2 là chương trình dành cho các bạn mới tham gia học tập về kiến thức STEM. Tại môn học này, các em sẽ được học theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học: Ý tưởng -> Thiết kế -> Tạo lập -> Chia sẻ Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này.
Xem chi tiết
LEVEL 3 - EXPLORER WEDO 3

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 3 là chương trình dành cho các bạn chuyên về WEDO, đã tham gia qua các level 1,2 tại trung tâm. Tại môn học này, các em sẽ được học theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học và thực hành các bài tập theo chủ đề một cách sáng tạo và bài bản thú vị.
Xem chi tiết
LEVEL 4 - CREATOR 2 - EV3

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 4 là chương trình dành cho các bạn mới tham gia học tập về kiến thức STEM nhưng ở độ tuổi từ 09 trờ lên, hoặc đã học qua các cấp độ Level 1,2 và 3 các lớp 1, 2 và 3 tại trung tâm. Tại môn học này, các em sẽ được học được các thể loại về robot, sensor theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này
Xem chi tiết
LEVEL 5 - CREATOR 2 - EV3

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 5 là chương trình dành cho các đã tham gia học tập về kiến thức STEM EV3 và chuẩn bị hành trang cho việc kiến thức để chinh chiến vào con đường đấu trường trong nước và Quốc tế. Các em sẽ học rất nhiều kiến thức chuyên sâu và khám phá những sensor, nhiệm vụ khó hơn. Tại môn học này, các em sẽ được học được các thể loại về robot, sensor theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này
Xem chi tiết
LEVEL 6 - INVENTOR 1 - SPIKE

56

239

5.00 out of 5
LEGO Education announced SPIKE Prime, the newest product in the LEGO Education hands-on STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Math) learning portfolio. PIKE Prime brings together LEGO bricks, a programmable, multi-port Hub, sensors and motors all powered by the engaging SPIKE app based on the Scratch coding language. SPIKE Prime is a completely new design from LEGO Education. It has been created to reach all levels of learners, to be an inclusive, intuitive and naturally adaptive physical and digital creative approach, and engage all middle schoolers in technology-enabled STEAM learning with confidence.
Xem chi tiết
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less

Tại sao lại chọn Stem Square Education?

STEM Square Education là tổ chức giáo dục cung cấp chương trình giảng dạy STEM tại miền Trung dành cho các học sinh từ Tiểu học cho đến Trung học, và được liên thông vào Đại học theo chương trinh STEM của Mỹ. Chúng tôi đào tạo theo chuẩn chuẩn quốc gia Hoa Kỳ NGSS (Next Generation Science Standards) hỗ trợ song song Anh-Việt, sử dụng công cụ giảng dạy Lego Triết lý giáo dục của chúng tôi là mang đến một môi trường học tập thật sự thú vị và các vấn đề thực tế trong cuộc sống, tất cả được hòa quyện vào môi trường sống và tinh thần team work...

Trên 200 bài giảng cho các level

Trả lại tiền nếu không hài lòng

Theo dõi việc học của con em trên kênh Stemsquare.Slack.Com

Trên 100 sách về STEM

Hỗ trợ nhiệt tình

Đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm

STEM SQUARE EDUCATION

SẢN PHẨM

0

Wedo 2.0

Chỉ còn: 7,310,000 VNĐ (chưa VAT)

Đã giảm: 25 (%)

Giá thị trường: 9,749,000 VNĐ (chưa VAT)

  • ** Có thể dùng thử tại STEM SQUARE

0

SPIKE PRIME

Chỉ còn: 15,479,000 VNĐ (chưa VAT)

Đã giảm: 20 (%)

Giá thị trường: 19,349,000 VNĐ (chưa VAT)

  • ** Có thể dùng thử tại STEM SQUARE

0

MINDSTORM EV3

Chỉ còn: 17,000,000 VNĐ (chưa VAT)

Đã giảm: 20 (%)

Giá thị trường: 21,309,000 VNĐ (chưa VAT)

  • ** Có thể dùng thử tại STEM SQUARE

Thông tin về STEM SQUARE

KIẾN THỨC & TIN TỨC

STEM SQUARE - tham dự hội thảo gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT

476

Ngày 21/7, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng) đã tổ chức hội thảo Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, với chủ đề “Vai trò của doanh nghiệp trong định hướng và chiến lược phát triển”
SỰ KIỆN "GIẤC MƠ ANH QUỐC GIỮA LÒNG ĐÀ NẴNG"

2430

Sáng nay 12/07/2020, UK ACADEMY ĐÀ NẴNG đã phối hợp STEM SQUARE tổ chức chương trình “Giấc mơ Anh Quốc giữa lòng Đà Nẵng” với nhiều trải nghiệm thú vị dành cho các bạn, đã đem lại thật nhiều niềm vui và thư giãn cuối tuần
Trường TH, THCS và THPT FPT Tại Đà Nẵng tổ chức giảng dạy môn học STEM vào chính khóa cùng với Trung tâm STEM SQUARE.

12985

Ngày 02/10/2019, Trường TH, THCS và THPT FPT tại Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với Trung tâm STEM SQUARE để đưa môn học STEM vào chính khóa cho các em học sinh.
AIot-Hackathon 2019 - Từ ý tưởng đến sản phẩm

15892

“Robot đa chức năng cho nhà máy điện mặt trời” – từ ý tưởng đến sản phẩm của sinh viên Bách khoa Đà Nẵng, STEM SQUARE đồng hành cùng trường ĐH Bách Khoa
Gần 200 thí sinh tham gia cuộc thi Robokids 2019

9751

Ngày 28-7, Tổ chức giáo dục Stem Square Đà Nẵng phối hợp với hệ thống trường Song ngữ Sakura - Olympia tổ chức cuộc thi “Tài năng Robot - Robokids 2019” Tham gia cuộc thi có gần 200 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên của Stem Square được liên thông theo chuẩn của cuộc thi Robotacon quốc gia, WRO quốc tế với mục đích mang lại một sân chơi trí tuệ về khoa học ứng dụng Robotics
Học Sinh Phù Đổng Thi Tài Và Được Vinh Danh Trên Đất Mỹ

1451

Ngày 27/4, nhóm học sinh trường tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) tham dự cuộc thi "First Lego League Championship 2019" diễn ra tại Mỹ đã về đến sân bay Đà Nẵng trong sự chào đón nhiệt thành của người thân, bạn bè. “Đoàn kết – tự tin – sáng tạo” Chủ đề của cuộc thi First Lego League Championship năm nay là Mission Moon (tạm dịch là nhiệm vụ mặt trăng). Nhiệm vụ của các đội là giải quyết các vấn đề khi con người sinh sống trên mặt trăng.

Tại sao bạn không liên lạc với chúng tôi?

ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY CỦA STEM SQUARE

0003014.jpg Trần Lê Quý Bảo
STEM Teacher
Tôi tham gia vào STEM SQUARE giảng dạy STEM Robotics Spike, EV3
0000011.jpg Hồ Tấn Đạt
Giáo viên STEM
Robotics đã đem đến các em và Thầy giáo như chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
0000010.jpg Nguyễn Khắc Đạt
Giáo viên STEM
Môn học STEM luôn thúc đẩy tôi phải cố gắng mỗi ngày, mỗi buổi giảng tại lớp, tôi đã đến với STEM SQUARE như một cái duyên và đã làm cho tôi mỗi ngày là một niềm vui.
0000023.jpg Phan Lê Thái Duy
Giáo viên STEM
Với niềm đam mê trong môn học STEM, tôi luôn tìm tòi những bài giảng hay và thú vị cho học sinh. Tôi là người truyền cảm hứng trong môn học STEM đến học sinh
0000009.jpg Trần Thị Thu Hà
Administrator/ Giáo viên STEM
Môn học STEM làm tôi yêu thích các bạn trẻ và sáng tạo, đúng những gì tôi mong muốn khi làm việc tại đây
0002779.jpg Ðoàn Ngọc Hoàng
Giáo viên STEM
Tôi tham gia giảng dạy Robotics tại trung tâm, môn học thật cuốn hút tôi
0002783.jpg Lê Thị Thanh Huyền
Giáo viên STEM
Tôi là giáo viên STEM tại trung tâm, công việc giảng dạy thật thú vị.
0000012.jpg Lê Nhật Linh
Giáo viên STEM
Khoa học máy tính và STEM đã đem đến tôi chọn con đường làm việc tại đây, với sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, tôi sẽ nỗ lực hết mình tại STEM SQUARE
0000015.jpg Phạm Thị Kim Nguyên
Giáo viên STEM
Tốt nghiệp ngành sư phạm sinh học, tôi đang tìm một lối đi mới cho sự nghiệp của mình, đã gặp STEM SQUARE
0000028.jpg Nguyễn Thị Nguyệt
Giáo viên STEM
Tôi là giáo viên vừa dạy tin học tại trường tiểu học, vừa thích môn học STEM này, nên đã thu hút tôi trong nhiều năm vừa qua.
0002785.jpg Nguyễn Quang Nhi
Giáo viên CNTT
Tôi là CEO của NovaIO, tôi muốn giảng dạy các môn CNTT cho sinh viên và những bạn lập trình, tạo cơ hội giao lưu học hỏi.
0000008.jpg Trang thị Cẩm Nhung
Giáo viên STEM
Tôi vừa là người liên lạc với các trường, vừa đăng ký giảng dạy môn STEM, thật thú vị và cuốn hút tôi
0002784.jpg Đỗ Thị Minh Thắm
Giáo viên STEM
Tôi tham gia giảng dạy môn học STEM, rất là thú vị và hào hứng
0000030.jpg Nguyễn Thị Phương Thảo
Giáo viên STEM
Tôi là lập trình viên Mobile, tuy nhiên khi tìm hiểu về môn STEM Robotics EV3, tôi đã bị chinh phục bởi các thiết bị và sự sáng tạo của môn học.
0000013.jpg Phạm Thị Thanh Thúy
Giáo viên STEM
Tôi tốt nghiệp trường CNTT và đã giảng dạy tại đây hơn 1 năm qua, môn học STEM luôn là nguồn sáng tạo với tôi
0000001.jpg Trương Quốc Tuấn
CEO và Giảng viên Đại học/ Giáo viên các môn học STEM
Đã giảng dạy tại các trường đại học: ĐH Văn Lang HCM, Viện kinh tế HCM, ĐH Bách Khoa HCM, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Duy Tân, ĐH CNTT & Truyền thông