STEM SQUARE EDUCATION

0

giáo viên

0

khóa học

0

thành viên/ học sinh

0

chi nhánh

Khóa học

Trên 20 khóa học với hơn 500 học sinh đang tham gia học tại STEM SQUARE trên toàn quốc 20 khóa học online

Đang hiển thị 1-6 của tất cả 20 khóa học

LEVEL 1-SCIENCE

56

239

5.00 out of 5
STEM Science là khám phá các hoạt động tự nhiên từ thế giới xung quanh như năng lượng, nguồn nước, mặt trời,…làm cho các em có thể thu hút tìm tòi với sự sáng tạo không hề ngừng nghĩ. Đến với STEM Science, các em sẽ hiểu rõ về các vấn đề tự nhiên, ở Level 1 sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản để các em bắt đầu hòa nhập vào công việc tìm kiếm thế giới xung quanh mà các em đang sinh sống, tạo cho các em môi trường yêu thích xã hội tự nhiên, khoa học một cách bài bản nhất.
Xem chi tiết
LEVEL 1 - EXPLORER WEDO 1

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 1 là chương trình dành cho các bạn mới tham gia học tập về kiến thức STEM. Tại môn học này, các em sẽ được học theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học: Ý tưởng -> Thiết kế -> Tạo lập -> Chia sẻ Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này.
Xem chi tiết
LEVEL 2 - EXPLORER WEDO 2

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 2 là chương trình dành cho các bạn mới tham gia học tập về kiến thức STEM. Tại môn học này, các em sẽ được học theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học: Ý tưởng -> Thiết kế -> Tạo lập -> Chia sẻ Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này.
Xem chi tiết
LEVEL 3 - EXPLORER WEDO 3

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 3 là chương trình dành cho các bạn chuyên về WEDO, đã tham gia qua các level 1,2 tại trung tâm. Tại môn học này, các em sẽ được học theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học và thực hành các bài tập theo chủ đề một cách sáng tạo và bài bản thú vị.
Xem chi tiết
LEVEL 4 - CREATOR 2 - EV3

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 4 là chương trình dành cho các bạn mới tham gia học tập về kiến thức STEM nhưng ở độ tuổi từ 09 trờ lên, hoặc đã học qua các cấp độ Level 1,2 và 3 các lớp 1, 2 và 3 tại trung tâm. Tại môn học này, các em sẽ được học được các thể loại về robot, sensor theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này
Xem chi tiết
LEVEL 5 - CREATOR 2 - EV3

56

239

5.00 out of 5
Chương trình STEM Robotics – Level 5 là chương trình dành cho các đã tham gia học tập về kiến thức STEM EV3 và chuẩn bị hành trang cho việc kiến thức để chinh chiến vào con đường đấu trường trong nước và Quốc tế. Các em sẽ học rất nhiều kiến thức chuyên sâu và khám phá những sensor, nhiệm vụ khó hơn. Tại môn học này, các em sẽ được học được các thể loại về robot, sensor theo một quy trình liên môn của mỗi buổi học Như vậy với quá trình học, các em đã từ ý tưởng, vẽ, lắp ráp, lập trình và thuyết trình, nên các em đã vận dụng đầy đủ các kỹ năng của môn học STEM này
Xem chi tiết
LEVEL 6 - INVENTOR 1 - SPIKE

56

239

5.00 out of 5
LEGO Education announced SPIKE Prime, the newest product in the LEGO Education hands-on STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Math) learning portfolio. PIKE Prime brings together LEGO bricks, a programmable, multi-port Hub, sensors and motors all powered by the engaging SPIKE app based on the Scratch coding language. SPIKE Prime is a completely new design from LEGO Education. It has been created to reach all levels of learners, to be an inclusive, intuitive and naturally adaptive physical and digital creative approach, and engage all middle schoolers in technology-enabled STEAM learning with confidence.
Xem chi tiết
LEVEL 3-COMPUTER-SCIENCE-SCRATCH

56

239

5.00 out of 5
Trải qua 02 level Scratch 1,2 để hiểu về lập trình tương tác sáng tạo với ngôn ngữ phổ dụng Scratch. Nay bắt đầu với Level 3 của môn học Computer Science Scratch, tại đây vừa làm sản phẩm về đối tượng di chuyển như tàu di chuyển trên biển đảo với nhiều kiến thức lập trình đối tượng. Ngoài ra tại Level này còn học được cách kết nối với Robot như mBlock3 và Anduino. Chuẩn bị cho việc lập trình thực tiễn và có sản phẩm cao để chia sẻ cộng đồng, thi đấu các cuộc thi trong nước và quốc tế.
Xem chi tiết
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less
Photoghaphy Master

56

239

5.00 out of 5
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when l ooking at its layout. The point of using. Dalmatian hello amazing the rmore flung as thanks a manta dealt to under emu some the and one baldbe dear sobbingly save and spitefully less

Tại sao lại chọn Stem Square Education?

STEM Square Education là tổ chức giáo dục cung cấp chương trình giảng dạy STEM tại miền Trung dành cho các học sinh từ Tiểu học cho đến Trung học, và được liên thông vào Đại học theo chương trinh STEM của Mỹ. Chúng tôi đào tạo theo chuẩn chuẩn quốc gia Hoa Kỳ NGSS (Next Generation Science Standards) hỗ trợ song song Anh-Việt, sử dụng công cụ giảng dạy Lego Triết lý giáo dục của chúng tôi là mang đến một môi trường học tập thật sự thú vị và các vấn đề thực tế trong cuộc sống, tất cả được hòa quyện vào môi trường sống và tinh thần team work...

Trên 200 bài giảng cho các level

Trả lại tiền nếu không hài lòng

Theo dõi việc học của con em trên kênh Stemsquare.Slack.Com

Trên 100 sách về STEM

Hỗ trợ nhiệt tình

Đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm

STEM SQUARE EDUCATION

SẢN PHẨM

0

WEDO 2.0

Giá: 8,700,000 VNĐ (chưa VAT)

  • ** Có thể dùng thử tại STEM SQUARE

0

MINDSTORM EV3

Giá: 20,600,000 VNĐ (chưa VAT)

  • ** Có thể dùng thử tại STEM SQUARE

0

CURIBOT NEGENGO

Giá: 1,400,000 VND (chưa VAT)

  • ** Có thể dùng thử tại STEM SQUARE

Thông tin về STEM SQUARE

KIẾN THỨC & TIN TỨC

Học sinh Phù Đổng thi tài và được vinh danh trên đất Mỹ

56

239

(GDVN) - Vượt qua hơn 60 đội tuyển của nhiều quốc gia, nhóm 5 học sinh tiểu học Đà Nẵng đã được vinh danh trên đất Mỹ nhờ kỹ năng sáng tạo, lập trình xuất sắc. Ngày 27/4, nhóm học sinh trường tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) tham dự cuộc thi "First Lego League Championship 2019" diễn ra tại Mỹ đã về đến sân bay Đà Nẵng trong sự chào đón nhiệt thành của người thân, bạn bè.
Việt Nam giành hai chức vô địch cuộc thi Robothon quốc tế tại Malaysia

56

239

Hai đội tuyển Robothon đến từ Trường Trần Cao Vân và Trường Lê Quý Đôn của TP.Đà Nẵng đã xuất sắc giành hai giải vô địch ở hạng mục sơ cấp và trung cấp tại Cuộc thi Robothon quốc tế 2016, diễn ra tại Khu phức hợp thể thao Taruc của Trường ĐH Tunku Abdul (Malaysia), vào ngày 4.12.

Học sinh trường Trần Cao Vân - Đà Nẵng giành chức vô địch Robothon quốc tế 2016

56

239

Cuộc thi Robothon Quốc Tế là hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên tại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cuộc thi dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học tham gia môn học Robotics.

Tại sao bạn không liên lạc với chúng tôi?

ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY CỦA STEM SQUARE

0000011.jpg Hồ Tấn Đạt
Giáo viên STEM
Robotics đã đem đến các em và Thầy giáo như chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
0000010.jpg Nguyễn Khắc Đạt
Giáo viên STEM
Môn học STEM luôn thúc đẩy tôi phải cố gắng mỗi ngày, mỗi buổi giảng tại lớp, tôi đã đến với STEM SQUARE như một cái duyên và đã làm cho tôi mỗi ngày là một niềm vui.
0000005.jpg Nguyễn Văn Đức
Giáo viên STEM
Trong thời gian ở STEM SQUARE EDUCATION, tôi chịu trách nhiệm dạy các môn học STEM. Với sự tâm huyết và truyền cảm hứng đến học sinh, tôi đã cho các em nhận thấy được rất nhiều điều tuyệt vời từ các môn học STEM.
0000023.jpg Phan Lê Thái Duy
Giáo viên STEM
Với niềm đam mê trong môn học STEM, tôi luôn tìm tòi những bài giảng hay và thú vị cho học sinh. Tôi là người truyền cảm hứng trong môn học STEM đến học sinh
0000009.jpg Trần Thị Thu Hà
Administrator/ Giáo viên STEM
Môn học STEM làm tôi yêu thích các bạn trẻ và sáng tạo, đúng những gì tôi mong muốn khi làm việc tại đây
0002779.jpg Ðoàn Ngọc Hoàng
Giáo viên STEM
Tôi tham gia giảng dạy Robotics tại trung tâm, môn học thật cuốn hút tôi
0002783.jpg Lê Thị Thanh Huyền
Giáo viên STEM
Tôi là giáo viên STEM tại trung tâm, công việc giảng dạy thật thú vị.
0000012.jpg Lê Nhật Linh
Giáo viên STEM
Khoa học máy tính và STEM đã đem đến tôi chọn con đường làm việc tại đây, với sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, tôi sẽ nỗ lực hết mình tại STEM SQUARE
0000015.jpg Phạm Thị Kim Nguyên
Giáo viên STEM
Tốt nghiệp ngành sư phạm sinh học, tôi đang tìm một lối đi mới cho sự nghiệp của mình, đã gặp STEM SQUARE
0000028.jpg Nguyễn Thị Nguyệt
Giáo viên STEM
Tôi là giáo viên vừa dạy tin học tại trường tiểu học, vừa thích môn học STEM này, nên đã thu hút tôi trong nhiều năm vừa qua.
0002785.jpg Nguyễn Quang Nhi
Giáo viên CNTT
Tôi là CEO của NovaIO, tôi muốn giảng dạy các môn CNTT cho sinh viên và những bạn lập trình, tạo cơ hội giao lưu học hỏi.
0000008.jpg Trang thị Cẩm Nhung
Giáo viên STEM
Tôi vừa là người liên lạc với các trường, vừa đăng ký giảng dạy môn STEM, thật thú vị và cuốn hút tôi
0002784.jpg Đỗ Thị Minh Thắm
Giáo viên STEM
Tôi tham gia giảng dạy môn học STEM, rất là thú vị và hào hứng
0000030.jpg Nguyễn Thị Phương Thảo
Giáo viên STEM
Tôi là lập trình viên Mobile, tuy nhiên khi tìm hiểu về môn STEM Robotics EV3, tôi đã bị chinh phục bởi các thiết bị và sự sáng tạo của môn học.
0000013.jpg Phạm Thị Thanh Thúy
Giáo viên STEM
Tôi tốt nghiệp trường CNTT và đã giảng dạy tại đây hơn 1 năm qua, môn học STEM luôn là nguồn sáng tạo với tôi
0000001.jpg Trương Quốc Tuấn
CEO và Giảng viên Đại học/ Giáo viên các môn học STEM
Đã giảng dạy tại các trường đại học: ĐH Văn Lang HCM, Viện kinh tế HCM, ĐH Bách Khoa HCM, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Duy Tân, ĐH CNTT & Truyền thông